[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Fransk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere
Den internationale dimension11047
Historielærernes dag 2017

OBS: Der er ikke flere ledige pladser i Jelling - Vi henviser til Roskilde d. 26. oktober -

Se mere her

 

På Historielærernes dag sætter vi spørgsmål ved hvem og hvad, der bestemmer indholdet i historieundervisningen samt hvad der er det vigtigste i faget.

Du vil på dagen blive præsenteret for alternative bud på, hvad der er vigtigt i historiefaget og hvad man kan undervise i. Deltag - bliv provokeret og inspireret. Hent folder her

Program:

09.20-09.50

Morgenkaffe og mød forlagene

09.50-09.55

Velkomst

09.55-10.20

Hvad skal vi lære i historie i dag
v/lektor Jens Aage Poulsen & adjunkt Ph.d. Heidi Eskelund Knudsen

Ud fra HistorieLabs undersøgelser gives en causerende og let provokerende præsentation af varierende opfattelser af faget, undervisningen, hvad eleverne skal lære, og ikke mindst hvordan indholdet vælges.

10.20-11.10

Glade atomer – da atombomber var sexede og atomkraft morsom
v/historiker Søren Hein Rasmussen

Den kolde krig beskrives i historiebøgerne næsten entydigt som en tid, hvor truslen om atomkrig var overhængende, og hvor folk kendte til faren og gik rundt i frygt for udslettelse. Det stemmer ikke helt overens med den information, der var almindeligt tilgængelig i 1950érne.
Her blev atomvåben tværtimod oftest fremstillet som en morsom gad-get, som noget der havde at gøre med sex, som noget der kun kunne ramme fjenden, eller som en pudsig variant af den efterfølgende fredelige atomkraft.

11.10-11.25

Kaffe

11.25-12.15

Vi er alle – børn som voksne – medfortællere af historien
v/videncenterchef, historiker, Ph.d. Peter Yding Brunbech

Fra barnsben lærer vi, at vikingerne var ”danskernes” drabelige forfædre, og at Christian d. 4. havde mange børn og byggede Rundetårn. Vores forestillinger om mellemkrigstiden har vi fra Badehotellet og Matador, vores viden om 2. verdenskrig fra krigsfilm og vores viden om Den kolde krig fra alle de gange, den bliver brugt som reference i den politiske debat.
I det store fortællefælleskab, som historien er, spiller universitetshistorikerne kun en mindre rolle, og snarere er vi alle – børn som voksne – medfortællere af historien. Det er fx ikke forskningen, der har givet vikingetiden en så fremtrædende plads i dansk historie. Det skyldes snarere den daglige afstemning med benene og pengepungen, når vi besøger vikingemuseer, køber leverpostej med vikinger på, ser Vikings på HBO og tager rød-hvide vikingehjelme på, når der er landskamp. Med hvad betyder det for historieundervisningen? Jo blandt andet at vi også skal lære eleverne, at det er dem, der i høj grad kommer til at skabe historien i fremtiden. Helt uafhængige af, om de bliver historikere eller ej.

12.15-13.00

Frokost

13.00-15.00

2 x Workshops á 55 min. – udvælg 3 i prioriteret rækkefølge

15.00-15.15

Kaffe

15.15-16.00

Den vigtigste danmarkshistorie
v/historiker og overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen

For godt ti år siden fik Carsten Porskrog Rasmussen den udfordring at fortælle Danmarkshistorien på to timer. Det gav anledning til virkelig at tænke over, hvad der er vigtigt.
Carsten Porskrog Rasmussen fortæller om sine valg og fravalg.
I arbejdet blev det en central erkendelse, at Danmark først og fremmest er en stat. Derfor er statens grænser og måde at fungere på et hovedtema. Derfor er det også klart, at Danmark hverken er en ny opfindelse fra 1800-tallet eller en evigt uforanderlig størrelse.
Af større begivenheder har sådan noget som kristningen, reformationen, indførelse af først enevælde og siden demokrati, landboreformer og industrialisering også haft en store og langtrækkende konsekvenser. Modsat har besættelsestiden ingen større betydning for Danmarkshistorien.

16.00

Afslutning og tak for i dag


Dagen er et samarbejde mellem CFU Danmark, Historielab og Falihos

Målgruppe: Undervisere i historie

NB: Du skal selv arrangere transporten til og fra Historielab Jelling, Stationsvej 14, 7300 Jelling


Kurset er fuldt booket. Vi henviser til Historielærerens dag 2017 i Roskilde. Tilmelding her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
25-10-2017Kl. 09:20-16:00 
UD AF HUSET  

- UD AF HUSET 

Lasse Hollbaum Vinther
11047
Kr. 950,-
Tilmeldingen er bindende!