[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11230
Sandbjerg 2019

Sandbjerg Konferencen inspirerer til udvikling af analogt og digitalt arbejde på PLC og til vejledning og undervisning.

Topaktuelle oplægsholdere, workshops og praksisnær videndeling belyser og perspektiverer opgaver og udfordringer f.eks. vejledning i pædagogiske og didaktiske problemstillinger, stimulering af læsning og læselyst, kultur som oplevelses- og læringsrum, IT og teknologiforståelse.

Målgruppe: PLC-medarbejdere og ledere, skolebibliotekarer, læringsvejledere, IT-vejledere og andre med interesse for temaerne

Pris:
Kr. 2.800,- For medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening (skriv ved tilmelding om du er medlem)
Kr. 3.300,- For ikke medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening

Hent hele programmet som pdf-fil her

Program

Torsdag d. 21. november 2019

Kl. 8.45-9.15
Ankomst - kaffe med brød

Kl. 9.15-9.30
Velkommen, morgensang og præsentation af programmets tre temaer: PLC, teknologiforståelse og læsning

v./Lene Pagh, lokalkredsformand Pædagogisk LæringsCenterForening, Leder Pædagogisk UdviklingsCenter, Aabenraa Kommune

Kl. 9.30-10.45
Aktuelle roller og vejledningsområder for det pædagogiske læringscenter

v./Thomas Jensen, Undervisningsministeriet, Læringskonsulent for Pædagogiske Læringscentre og IT og medier.
Oplægget giver inspiration til, hvordan læringscentret i praksis kan understøtte skolens arbejde med nogle aktuelle indsatsområder.
Oplægget fokuserer på læringscentrets rolle i relation til:

  1. De lempede bindinger i Fælles Mål
  2. Læselyst
  3. Forsøgsfaget teknologiforståelse

Der vil i oplægget blive afsat tid til gruppedrøftelser og refleksion.

Kl. 10.45-11.00
Pause

Kl. 11.00-12.15
Teknologiforståelse - Hvorfor?

v./Ole Caprani, lektor på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet
Hvorfor er der brug for den nye faglighed "Teknologiforståelse"? Hvad handler fagligheden om? Hvad er det for elementer, der indgår?
Ole Caprani, lektor på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet er med i gruppen for det nationale forsøg på 46 skoler omkring teknologiforståelse i fag og som fag. Han giver et indblik i teknologiforståelsen som en ny faglighed med eksempler fra praksis.

Kl. 12.15-13.45
Frokost og uformel videndeling

Prisvinderudstilling

Kl. 13.45-16.30
Workshops der belyser PLC's mange arbejdsområder (inkl. kaffe)
Tag på besøgsrunde i forskellige workshops og mød skoler, der deltager i forsøgene med teknologiforståelse, skoler der arbejder med læsning, PLC-udviklingsarbejde og firmaer/forlag, der levere læringsmidler til skolernes undervisning.

Kl. 16.40-17.40
Genforeningen (2020) - Rigsarkivets Skoletjeneste

v./Mai-Brit Lauritssen, arkivar og projektleder, og Ronja Vejdegren, arkivar og eventkoordinator
Din, min og vores historie. Rigsarkivet laver gratis undervisningstilbud til historieundervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelser med udgangspunkt i Rigsarkivets store samling af kilder. Det seneste skud på stammen, Spadeslaget, lærer eleverne kildekritik og har netop vundet Undervisningsmiddelprisen 2019.
I dette oplæg vil arkivar og projektleder Mai-Brit Lauritsen og arkivar og eventkoordinator Ronja Vejdegren fortælle om Rigsarkivets eksisterende undervisningstilbud, og om tilbud og events i forbindelse med det kommende genforeningsjubilæum i 2020.

Kl. 18.30-20.30
Festmiddag - uformel videndeling

Kl. 20.30-21.45
Det pædagogiske læringscenter skal formidle kulturtilbud til børn og unge
(PLC-bekendtgørelsen)
v./ Birgitte Boelt, Kulturkonsulent CFU, UC SYD
Hvordan kan PLC formidle kulturtilbud til børn og unge i samarbejde med CFU, UC SYD? Hør om CFU's aktuelle tiltag på kulturområdet.

Fredag d. 22. november 2019

Kl. 9.00-9.05
Morgensang

Kl. 9.05-10.20
Børnelitteratur og læsning mellem medier
v./Sarah Mygind, postdoc i projektet "Læsning mellem medier", ph.d. fra Center for Børns Litteratur og Medier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Bogen og skriften er ikke længere de eneste overbringere af litteratur. Sarah Mygind vil belyse nogle af de konsekvenser som dette har for børnelitteratur og for ideén om, hvad læsning er.
fokus for oplægget vil være, hvordan aktuel børnelitteratur indgår i og etablerer forbindelser på tvær af medier, og hvordan de relationer bliver påvirket af den stigende digitalisering, som vi har været vidner til de sidste årtier. Sarah Mygind vil desuden komme med indsigter fra et nyt forskningsprojekt, der undersøger, hvad der karakteriserer børn læsning i forskellige medier, som papirbøger, lydbøger og digitalt fødte fortællinger.

Kl. 10.20-10.30
Pause

Kl. 10.30-11.30
Læselyst og læsefællesskaber for elever? - Litteratur Akademiet og Læsetiltag i Fredensborg
v./ PLC-medarbejder Grete Weitze og PLC-koordinator Ida Kongsø Fredensborg Kommune
For at udvikle elevernes fortsatte læseglæde har Fredensborg Skole igangsat flere engagerende læsefællesskaber. Der udbydes Booktalks, Læseklubber og særlige talenthold i litteratur for forskellige årgange. Litteratur Akademiet præsenteres hvert år for samtlige elever og skoler i Fredensborg Kommune. Dette store projekt er en karavane af 1000 bøger og 8 forfatteres skolebesøg. Hør om, hvordan projektet blev til og hvorledes læseeffekten og - lysten har været. Fredensborg Skole vandt KFPLC-prisen "Årets PLC 2019".

Kl. 11.30-12.00
Pause med kaffe/te - boller m. pålæg

Kl. 12.00-13.15
Modtageren af PLCF's Børnebogspris 2019
Navnet på prismodtageren er hemmeligt indtil oktober 2019

Kl. 13.15
Afslutning
v./ lokalkredsformand Lene Pagh, Pædagogisk LæringsCenterForening

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
21-11-2019Kl. 09:00-21:00 
Sandbjerg  
Sandbjergvej 102 
6400 Sønderborg 

11230
22-11-2019Kl. 08:00-13:00 
Sandbjerg  
Sandbjergvej 102 
6400 Sønderborg 

11230
Kr. 3300,-
Tilmeldingen er bindende