[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11234
En haj til medier og en ørn til litteratur

En haj til medier
Vores indskolingselever er, som den første generation, opvokset med iPad'en, og for dem er YouTube en lige så naturlig del af hverdagen som morgenmad. Men at de er født med en iPad i hænderne, gør dem ikke pr. automatik til reflekterede mediebrugere. Det bliver de kun, hvis de undervises i medier, og derfor er medier i dag en vigtig del af danskfaget - også i indskolingen.

Du får bud på, hvordan en sådan undervisning kan praktiseres med afsæt i begrebet kommunikation.  Forskellige medier og vinkler på kommunikation indgår; både off- og online. Udover YouTube kommer vi bl.a. omkring web-læsning, podcasts, sms og mail og ikke  mindst god tone i digitale medier, og den enkelte elev forholder sig løbende til sit eget medieforbrug.

Det overordnede mål er, at eleverne bliver mere reflekterede mediebrugere og dermed mere bevidste om deres færden i den digitale verden.

En ørn til litteratur
Herefter skal det handle om litteratur, og du præsenteres for den største litteratur til de mindste.
Med afsæt i helt nye billedbøger for de 6-9 årige, får du ideér til, hvordan arbejdet med moderne litteratur kan tilrettelægges og gennemføres i den allerførste danskundervisning. Her må både tekst- og billedanalyse indgå, og vi kommer ind på

  • hvad en billedbog er
  • hvad en fortælling er
  • hvordan arbejdet med begyndende litterær analyse og fortolkning kan praktiseres lige fra skolestart. Her kommer vi bl.a. ind på arbejde med personskildring, forløb, tema og genre i både tekst og billeder. Du får ideér til, hvordan den enkelte elev - på baggrund af samarbejde med klassekammerater - kan udarbejde sin egen samlede analyse og fortolkning af en billedbog

Målgruppe: Dansklærere i indskolingen

Prisen er inkl. bogen "En haj til medier" af Trine May

Om instruktøren Trine May

Jeg er oprindelig uddannet lærer og virkede som sådan i 16 år – de sidste fem i en kombination med ansættelse som danskkonsulent på CFU. Sideløbende tog jeg solide videreuddannelser fra bl.a. DPU i dansk, didaktik, læsning og børnelitteratur.

Indimellem har jeg fungeret som timelærer i børnelitteratur på læreruddannelsen, USCJ og skolebibliotekaruddannelsen, UCC, ligesom jeg i flere omgange har siddet i Undervisningsministeriets læseplansudvalg og arbejdsgrupper. Og så er jeg fast anmelder på det digitale litteraturmagasin dansklitt.dk

Min første bog, Fantastiske fortællinger udkom i 2003, og af en eller anden grund ramte den fuldstændig plet. Både lærere og elever tog den til sig, og inden jeg havde set mig om, var den udsolgt og i genoptryk.

Den betød, at jeg kunne slippe grebet helt med fast ansættelse og springe ud som freelance. Det er mange år – og mange mange oplag siden. Genreserien har samlet solgt over 100.000 eksemplarer. Og Fandango, som kom nogle år senere, endnu mere. Ret vildt!

Jeg arbejder fortsat på nye, spændende bogprojekter, og stakken af udgivne bøger stiger støt år for år. Snart er den er højere, end jeg selv er.

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Der er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
Kurset er desværre aflyst

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

Kurset udbydes også i Esbjerg - se her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
Kr. 1975,-
Tilmeldingen er bindende