[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11304
Historielærernes dag 2019 - Når historier samler og splitter
UCL og HistorieLab

Denne side er en infoside omkring Historielærernes dag 2019.

Alt tilmelding skal ske via UCL her

Hent programmet som pdf-fil her

Program:

Kl. 08.45
Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

Kl. 09.30
Velkomst og sang

Kl. 09.45
Velkommen på bagsiden - og undervisning, hvad tænker du?
v/lektor, ph.d. og forfatter Poul Duedahl

Menneskehedens historie er mere og andet end en lang ubrudt kæde af begivenheder, som peger fremad mod historiens foreløbige endemål: demokratiets, konsensuskulturens og velfærdsstatens Danmark. Eleverne må også forstå, at menneskelivet også består af svinkeærinder, som ofte er tabuiseret eller fortrængt. Det er fx historien om tyskerpiger, østfrontsfrivillige, seksuelle minoriteter, fejlanbragte i åndssvageforsorgen, ofrene for tvangssterilisationer og hvide snit samt mange andre.

Kl. 10.30
Nanjingmassakren
v/lektor Annette Skovsted Hansen

Japans asiatiske krig i 1930'erne kulminerer med Nanjingmassakren, hvor den japanske hær på brutal vis hærgede den kinesiske by. Oplægget giver en indføring i optakten og selv overgrebet og ikke mindst perspektiver på det politiske efterspil, som har præget forholdet mellem Kina og Japan lige siden.

Kl. 11.10
Pause - kaffe og frugt

Kl. 11.25
1. workshoprunde á 55 minutter

Kl. 12.20
Frokost

Kl. 13.00
2. workshoprunde á 55 minutter

Kl. 13.55
Kaffepause

Kl. 14.15
Slesvig Delt - Den dansk-tyske grænsedragning 1920
v/museumsinspektør Rene Rasmussen

På 100 års afstand er de fleste enige om, at den dansk-tyske grænse var den rigtige løsning. Men få spørgsmål i Danmarkshistorien har vækket så stærke følelser på både dansk og tysk side som Slesvig deling i 1920.

Kl. 15.00
Historie kan samle og splitte os
v/standup komiker, forfatter og foredragsholder Thomas Wivel

Humoristisk foredrag om Verdenshistorien

Workshops:

A. Historiekanon 10 år
v/pædagogisk konsulent og lærer Morten Buttenschøn

"Kære historiekanon, hjertelig tillykke med de 10 år! Hvis du begynder at føle dig gammel, så bare husk, at man bliver bedre og bedre, jo ældre man bliver. Med mindre du er en banan! Kom indenfor til en workshop, hvor historiekanonen er centrum på godt og ondt"

B. Bliv klogere på det danske mindretal
v/ph.d. studerende Hildegunn Juulsgaard Johannesen

På Danskmindretal.dk arbejder danske elever med aktiviteter og får indsigt i det danske mindretal gennem det digitale møde med autentiske unge fra det danske mindretal, men eleverne får også arbejdet med den historiske dimension bl.a. med tiden op til Genforeningen og grænsedragningen i 1920. Workshoppen tilbyder hands on på en række af læremidlets aktiviteter.

C. Hvordan kan man arbejde med Virtuel Reality i historieundervisningen?
v/faglig vejleder Jesper Mørk Mønsted

Workshoppen tager udgangspunkt i et projekt fra Sønderborg Kommune, hvor 6. klasser arbejdede med at formidle lokalehistorie gennem Virtuel Reality. Der vil være mulighed for selv at afprøve 360-graders kameraer og VR-briller.

D. Bevægelsesaktiviteter i historieundervisningen
v/lærer og lærebogsforfatter Rikke Elisa Petersen

På workshoppen vil der være hands on aktiviteter, hvor deltagerne afprøver nogle bevægelsesaktiviteter med et historiefagligt perspektiv. Aktiviteterne kan nemt overføres til netop det emne og kompetenceområde man arbejder med i egen klasse.

E. Hvad finder vi i jorden? Og hvad kan det fortælle os om fortiden? Arkæologi og metaldetektorer i historieundervisningen
v/lektor og lærebogsforfatter Jens Pietras

Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor deltagerne gennem genstande, fysiske aktiviteter, dialog og undersøgelse udvikler deres forståelse af historie som tolkende videnskab. Deltagerne får mulighed for at afprøve arkæologens arbejdsmetoder, bl.a. brugen af metaldetektorer.

F. Global history - et par tips
v/lektor og lærebogsforfatter Jens Aage Poulsen

Vi lever i en tid, hvor politik, økonomi og kultur i stadig mindre grad er afgrænset af nationale grænser. Workshoppen giver eksempler på, hvordan eleverne gennem arbejdet med konkrete aktiviteter i historieundervisningen kan perspektivere fra det lokale til det globale og omvendt.

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem CFU Danmark og HistorieLab

Målgruppe: Historielærere

Sted:
UCL Jelling - læreruddannelsen
Stationsvej 4, 7300 Jelling

Pris:
Kr. 1075,-

Dagen foregår tilsvarende i Roskilde, torsdag d. 24. oktober 2019 - Der kommer til link for tilmelding til dagen i Roskilde senere.

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
23-10-2019Kl. 09:00-16:00 
UD AF HUSET  

- UD AF HUSET  

Lasse Hollbaum Vinther
11304
Kr. 1075,-