[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11331
Sandbjerg 2020

Sandbjerg Konferencen d.
5 & 6. november 2020

Topaktuelle oplægsholdere, workshops og praksisnær videndeling belyser og perspektiverer PLC teamet og vejledernes mange opgaver og udfordringer. I 2020 har vi bl.a. fokus på stimulering af læselyst, litteratur, læsefællesskaber og vejledning i læsning. Vi har oplæg og workshop i digitalt selvforsvar og informationskompetence, tips og tricks til film i undervisningen, årets forfatterprisvinder, eksempler på kultur som oplevelses- og læringsrum og meget, meget mere.

Her er nogle af de spændende oplæg på konferencen.

Dag 1
UVM projektet: Læselyst i Folkeskolen

v/Pernille Tjellesen, Læringskonsulent i dansk, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, UVM-tovholder på "Pulje til understøttelse af læselyst i Folkeskolen" og Koordinator for faggruppen "Dansk" på responsemu.dk

Hvorfor læreindsatser? Oplægget sætter fokus på UVM's læreindsatser herunder "Læselyst i folkeskolen" og de tre indsatsområder med tilhørende EMU-inspirationssider på https://emu.dk/grundskole/dansk/laesning

  1. Læsemotivation gennem faglig læsning med fokus på læselyst (på mellemtrin og udskolingen)
  2. Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC (på mellemtrin og udskolingen)
  3. Forældres betydning for lystlæsning (i indskolingen og på mellemtrin)

Desuden vil vejlederopgaven/rollen i forhold til læsning og læselyst blive belyst og herunder hvordan PLC, vejledere og undervisere i dansk kan understøtte arbejdet med læsning og læselyst

Projektskoler fortæller om deres indsatser i forhold til læselyst
Praksisnær videndeling i forhold til stimulering af læselyst, læsefællesskaber og vejledning i læsning.

Oplæg ved PLCF's børnebogsprismodtager 2020
Hemmeligt indtil november 2020
Udstilling og præsentation af forfatterens bøger

Det pædagogiske læringscenter skal formidle kulturtilbud til børn og unge (PLC-bekendtgørelsen)
Hvordan kan PLC formidle kulturtilbud til børn og unge i samarbejde med CFU, UC SYD? Hør om CFU's aktuelle tiltag på kulturområdet.
Herefter teaterforestillingen: Zenobia

Dag 2
Vi arbejder med film i undervisningen
Station Next, SmåP og Lommefilm.dk er nogle af de mange sites, der kommer med inspiration til arbejdet med film i undervisningen. Hvordan kan man som underviser indtænke mediedidaktikken i en travl hverdag?
Få tips og trick til arbejdet med film i undervisningen

Digitalt selvforsvar - Tag kontrol over dine data og dit digitale liv
v/Pernille Tranberg, journalist, co-founder af DataEthics.eu, dataetisk rådgiver inden for big data, privacy og medieudvikling

Oplæg og workhop: Beskyt din digitale identitet - få værktøjerne af Pernille Tranberg.
Pernille Tranberg giver en guidet tur mellem de faldgruber, man skal undgå, når man færdes på nettet.

Hvorfor bør du passe på din identitet og dit omdømme online? Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor? Om hvordan man beskytter sine persondata, sin digitale identitet og sit privatliv, når man færdes på nettet.

Hvilke værktøjer kan du bruge for at passe på din digitale identitet?
Gennemgang og udlevering af "Digitalt selvforsvar - guide til teenagere, forældre & lærere"

NB: De 2 dage er inkl. fuld forplejning, overnatning og festmiddag

Målgruppe:
PLC-medarbejdere og ledere, skolebibliotekarer, læringsvejledere, IT-vejledere og andre med interesse for temaerne

Sted:
Sandbjerg Gods,
Sandbjergvej 102,
6400 Sønderborg

Pris:
Kr. 2.800,- For medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening (skriv ved tilmelding om du er medlem)
Kr. 3.300,- For ikke medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening

Max 63 pladser i år grundet Corona - Der er stadigvæk ledige pladser. Når alle pladser er optaget vil du komme på venteliste ved tilmelding.

Kontaktperson:
Lene Pagh
Mobil: 21447725
Mail: lhp@aabenraa.dk

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
05-11-2020Kl. 09:00-21:00 
Sandbjerg  
Sandbjergvej 102 
6400 Sønderborg 

11331
06-11-2020Kl. 08:00-13:00 
Sandbjerg  
Sandbjergvej 102 
6400 Sønderborg 

11331
Kr. 3300,-
Tilmeldingen er bindende