[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11340
Talentfulde elever - elever med særlige forudsætninger i matematik

Med afsæt i den nyeste internationale teori om talentfulde elever, vil kurset komme ind på politiske udviklinger for denne elevtype.

I kurset lægges der op til en drøftelse af, hvad der karakteriserer matematisk evne, såvel som de faktorer, der udgør begavelse i matematik. Med afsæt i en drøftelse af resultater fra den internationale forskning vil det blive diskuteret, hvordan man kan identificere matematisk begavede elever og støtte dem i deres matematiske udvikling.

Det teoretiske perspektiv vil blive anvendt i udvikling af undervisningsmæssige tiltag for elever, der hjælper med at realisere matematisk begavelse og opmuntre matematisk kreativitet. Her involveres deltagerne i udviklinger af elementer, der understøtter den matematiske udvikling hos matematisk begavede elever.

Om instruktøren
Rune Hansen er lektor på UC SYD under Udvikling og forskning. Rune er ekspert i matematikdidaktik og har en mastergrad inden for IKT og læring og en ph.d. i målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Han underviser i matematik ved læreruddannelsen og videreuddanner matematiklærere og -vejledere.

Målgruppe:
Alle matematiklærere, der oplever matematiske elever.

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men din betaler har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset eller vi må aflyse kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
25-03-2021Kl. 09:00-15:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Rune Hansen
11340
Kr. 1525,-
Tilmeldingen er bindende