[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11349
Foldebøger i sprogundervisningen

Du vil få praktiske og didaktiske perspektiver på din undervisning med foldebøger og lære at anvende foldebøger i din undervisning. Både som supplement til dine allerede planlagte emner og ideer og som alternativ til vante arbejdsområder.

Som didaktisk redskab kan foldebøger anvendes i alle fag og på alle trin. På kurset vil vi lægge særligt vægt på anvendelsen af foldebøger i dansk- og engelskundervisningen.

Du vil blive præsenteret for mange forskellige fold og få masser af konkrete ideer til indhold i forskellige emner og områder indenfor dansk og engelsk. Derudover vil vi drøfte differentieringsmuligheder, didaktiske overvejelser og materialer.

Der vil være rig lejlighed til at udvikle gode foldebøger sammen, til at kigge i vores medbragte eksempler, stille spørgsmål og inspirere hinanden.

NB: Medbring saks, lim, skriveredskaber og gerne en håndklipsemaskine.

Målgruppe: Dansk- og engelsklærere i der underviser i 1. - 5. klasse

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Der er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset eller vi må aflyse kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

Kurset udbydes kun i Haderslev

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
12-01-2021Kl. 13:00-16:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Malene Meyer
Carina Kaltoft
11349
Kr. 1300,-
Tilemeldingen er bindende