[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11370
Leg sproget ind!

Børn lærer gennem imitation, leg og bevægelse. Vær med, når vi leger sproget ind, med sange, bevægelseslege, rim og remser og mange andre læringsaktiviteter, der fremmer sproglæringen og udvider ordforrådet.

På kurset synges, leges, hoppes og danses til den store sprogmedalje. Du får lov til at afprøve mange af de præsenterede aktiviteter, så du er helt klar til at bruge dem i din egen tyskundervisning og får et indblik i, hvordan du kan bruge de forskellige læringsaktiviteter til at stimulere dine elever i sprogtilegnelsesprocessen.

NB:
Medbring egen computer eller tablet, samt tøj du kan bevæge dig i.

Målgruppe:
Tysklærere i indskolingen og på mellemtrinnet

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men din betaler har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset, eller vi må aflyse kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
24-02-2021Kl. 13:00-16:00 
Lokale 4225, Bygning 4, 1. sal 
Degnevej 16 
6705 Esbjerg Ø 

Adeline Raahauge Muntenjon
11370
Kr. 900,-
Tilmeldingen er bindende