[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension



11379
Sikker læsestart – hvad skal der til?

En sikker læsestart kan opnås ved at følge 7 vigtige hensyn: Det gælder et funktionelt bogstavkendskab, at eleven har metaviden (om sin læringssituation og de mest effektive strategier), at der vælges hensynsfulde læsebøger, at der læses med stemme i starten, at der gentagent i starten, at der opbygges gode læsevaner - og endeligt - at hele læseudviklingen stilladseres over for både elever og forældre.

Indholdet på dette dagskursus er:

  • Begrundelser og dokumentation for at tage netop disse 7 hensyn til begynderlæserne
  • Den praktiske organisering af læsning i 1. og 2. klasse
  • Evaluering af læsning og læseforudsætninger i 1. og 2. klasse
  • Mestring som læringsprincip
  • Inddragelse af hjemmene - udfordringer og erfaringer.


Målgruppe:
Lærere i 1. - 2. klasse

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men din betaler har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
Kurset er desværre aflyst

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
Kr. 1250,-
Tilmeldingen er bindende