[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11384
Differentieret stationsundervisning i dansk 1. og 2. klasse

Formål
Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, således at det bliver lettere at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin.

Indhold
Få ideer til, hvordan en stationsundervisning kan se ud i din læse- og skriveundervisning. Der tages udgangspunkt i forskning og faghæftet for dansk, og stationerne vil komme omkring afkodning, sprogforståelse, læseudvikling og fremstilling. Få derudover konkrete bud på opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. Relevante læremidler fra CFU vil også blive inddraget.

Anvendelse
Hands-on på stationsundervisningens muligheder.

Om instruktøren


Louise Duus Skovbjerg er lærer, læsevejleder og CFU konsulent i UCL med særlig fokus på indskolingen og elevers skriftsproglige udvikling.


Målgruppe:
Undervisere i dansk på 1. 2. klassetrin

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men din betaler har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset eller vi må aflyse kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
04-03-2021Kl. 13:00-16:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Louise Duus Skovbjerg
11384
Kr. 950,-
Tilmeldingen er bindende