[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11385
Novel Engineering – at læse med fingrene

På kurset vil Novel Engineering blive afprøvet med afsæt i en særlig designtænkningsmodel. Der lægges vægt på det eksperimenterende, undersøgende og playfulde element i litteraturundervisningen. Deltagerne kommer igennem hele designprocessen og der gives forslag til hvorledes man kan tilrette de enkelte delprocesser. Udgangspunktet for afprøvningen er en udvalgt tekst til udskolingen og der gives bud på gode tekster, man med fordel kan anvende for indskolingen og mellemtrinnet - også i andre fag.

Om instruktøren:
Lene Hansen er pædagogisk konsulent i fagene engelsk og idræt samt teknologier ved CFU, UCN. Lene har et særligt fokus på Playful Learning og Innovation. Desuden er hun optaget af maker-teknologier og De 21. århundredes kompetencer.


Målgruppe:
Dansk- og sproglærere på mellemtrinnet og i udskolingen

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men din betaler har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset eller vi må aflyse kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
26-01-2021Kl. 09:00-16:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Lene Hansen
11385
Kr. 1750,-
Tilmeldingen er bindende