[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere
Den internationale dimension11387
Historielærernes dag 2020 - Historien som fortælling - mellem fakta eller fiktion?

Denne side er kun en infoside - alt tilmelding skal ske gennem UCL via dette link:

http://cfulink.dk/hisjelling

Husk tilmeldingsfristen er mandag d. 21. september

Program:

08.45-09.30
Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

09.30-09.45
Velkomst og sang

09.45-10.30
Kan elever møde fortiden? v/ph.d Loa Bjerre

Hvordan kan historielærere med enkle greb og på en lødig måde skabe en undervisning, som åbner for fortidigt fremmede verdener og logikker, som eleverne er både dygtige til og engagerede i at møde?

10.30-11.20
Historien på tv - og andre platforme v/ Producent og tilrettelægger Liv Thomsen

Hvordan formidler man svært tilgængeligt stof om kunst, kultur og historie på massemediets præmisser underholdende uden at gå på kompromis med sagligheden? Hvordan balancerer man mellem faktra og fiktion? Hvordan formidler man danmarkshistorien på tv fra en periode før de levende billeder? Og hvordan ser fremtidens historieformidling ud? Oplægget vil blive krydret med klip fra produktioner.

Liv Thomsen har arbejdet med bl.a. serierne 1800-tallet på vrangen, På Sporet af Dronningerne og senest Danmarkshistorien på vrangen.

11.20-11.35
Pause - Kaffe og frugt

11.35-12.30
Workshoprunde 1 á 55 minutter

12.30-13.10
Frokost

13.10-14.05
Workshoprunde 2 á 55 minutter

14.05-14.25
Kaffepause

14.25-15.10
"Dengang danskerne var chefer. Om at huske og forstå den dansk-grønlandske historie" v/ forfatter Iben Mondrup

I 60'erne kommer Eva og Berthel hjem til Danmark med to adopterede børn efter en årrække i Grønland. Forholdet mellem Eva og Berthel samt Grønland og Danmark knager. De to børn, Tabita og Vitus skal snart finde sig til rette i en familie, hvor fortiden helst skal udslettes, fordi den er sprængfuld af fortielser og spændinger imellem to kulturer og imellem de voksne, der skal forestille at passe på børnene.

I oplægget fortæller jeg om min opvækst i Grønland i halvfjerdserne og firserne - en tid med store omvæltninger, der danner ramme for arbejdet med romanen Tabita.

15.10-16.00
Hvorfor overhovedet fortælle historier? v/Historiker Asser Amdisen

Historie bliver tit regnet for kedeligt og ligegyldigt, men er både et fundament for et meningsfuldt liv - og en kæmpe opgave for os. Hvis det er kedelig eller irrelevant, så er det vores egen skyld.

Workshop
Du bedes vælge to workshops.

A) Øjnene, der ser - hvad hjernen forstår v/Kamma Poulsen-Hansen, Kolding Stadsarkiv

I workshoppen arbejder vi med nogle konkrete øvelser ud fra det arkivmateriale, der ligger bag de historiske fortællinger, som eleverne møder i forløb på Kolding Stadsarkiv. Der sættes gennem forskellige greb fokus på begreber som fakta og forståelse. Formålet er at træne eleverne i både at udnytte deres eksisterende viden, men også i at lægge den fra sig, og derigennem at blive opmærksom på kilders udsagnskraft og dermed kildekritikken.

B) Fiktive mordgåder -tag del i opklaringsarbejdet gennem kildearbejde i en museal ramme v/Dorthe Godsk Larsen og Louise Dahl Christensen, Roskilde Museum

Roskilde Museum har udviklet et undervisningstiltag med afsæt i fiktive mordgåder. Tilgangen understøtter en undersøgende og problemorienteret historieundervisning og iscenesætter både museets rum og genstande i en ny ramme.

C) Mødet mellem livsverden og verdenshistorie v/Lone Bækgaard Venderby, Hjørring Lokalarkiv

I workshoppen prøver vi kræfter med opgaver, der bringer store globale begivenheder helt ind i elevernes egen baghave gennem lokalt kildemateriale fra Hjørring Kommunearkiv fra Besættelsestiden og Den Kolde Krig. Vi arbejder bl.a. med kildekritiske øvelser og historiske scenarier, der tager udgangspunkt i lokalområdet. Lær hvordan lokalhistorie kan være med til at styrke eleverne historiebevidshed og gøre fjerne fortællinger om fortiden nærværende og konkrete i elevernes hverdag.

D) Lad os undre os sammen! Kildearbejde og perspektiv i børnehøjde v/Lektor Heidi Eskelund Knudsen, UCL Historie Lab

Workshoppen handler om kildearbejde og kildebegreb omsat til børneperspektiv. Der er fokus på inspiration til legende og undersøgende arbejde med forskellige kilder til viden om noget fortidigt. På grundlag en kortfattet introduktion får deltagerne lov til at afprøve og diskutere konkrete øvelser.

Målgruppen er historielærere i indskolingen og mellemtrinnet, men andre er også velkomne.

F) På jagt efter fakta, inspireret af fiktion v/Ph.d. Marianne Dietz, Historie Lab

Workshoppen er en hands-on indføring i balancen mellem fakta og fiktion, når eleverne spiller historiske rollespil i undervisningen. Deltagerne vil få et kort oplæg om, hvordan historiske rollespil, som fiktiv ramme for historiske begivenheder, kan inspirere eleverne til at undersøge problematikker og forhold i fortiden, samt blive introduceret til et rollespil, som også vil blive afprøvet i praksis. Der afsluttes med en kort drøftelse af, hvordan spilscenariet i det konkrete rollespil forholder sig til fakta og fiktion.

Sted:
Jelling

Tilmelding til Roskilde d. 22. oktober:
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/historielaerernes-dag-2020/


 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
21-10-2020Kl. 09:00-16:00 
UD AF HUSET  

- UD AF HUSET  

Lasse Hollbaum Vinther
11387
Kr. 1075,-
Alt tilmelding skal ske til UCL