[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11403
Sandbjerg 2021

Kurset er fuldt booket

Du vil komme på venteliste ved tilmelding

Sandbjerg Konferencen

d. 11 & 12 november 2021

Gennemføres under hensyntagen til Corona-retningslinjer

Topaktuelle oplægsholdere, workshops og praksisnær videndeling belyser og perspektiverer PLC teamet og vejledernes mange opgaver og udfordringer. I 2021 har vi bl.a. fokus på stimulering af læselyst, litteratur, læsefællesskaber og vejledning i læsning. Vi har oplæg og workshop i digitalt selvforsvar og informationskompetence, tips og tricks til film i undervisningen, årets forfatterprisvinder, eksempler på kultur som oplevelses- og læringsrum og meget, meget mere.

Her er nogle af de spændende oplæg på konferencen.

Torsdag d. 11. november 2021

Kl. 08.30
Ankomst, kaffe og brød

Kl. 09.00
Velkomst ved formand Lene Pagh, PLCF Sønderjylland

Kl. 09.15
"Det pædagogiske læringscenter skal medvirke til at understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen" - fra PLC-bekendtgørelsen
PLC-opgaverne set fra et ledelsesperspektiv.
Hvordan kan PLC understøtte skolens pædagogiske udvikling?
De fælles opgaver for vejlederne på det pædagogiske læringscenter.
Vejlederopgaven i forhold til læsning og læselyst.
v/ Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen

Kl. 10.30
Pause

Kl. 10.45
UVM-projektet: Læselyst i Folkeskolen
Hvorfor læseindsatser?
Oplægge omhandler UVM's læseindsatser herunder "Læselyst i folkeskolen" og de tre indsatsområder med tilhørende EMU-inspirationssider på https://emu.dk/grundskole/dansk/laesning.
Desuden vil vejlederopgaven i forhold til læsning og læselyst også blive belyst og herunder hvordan PLC og vejlederne kan understøtte arbejdet med læsning og læselyst.
v/ Pernille Tjellesen, Læringskonsulent i dansk, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, UVM-tovholder på "Pulje til understøttelse af læselyst i Folkeskolen " og Koordinator for faggruppen "Dansk" på responsemu.dk

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.30-14.45
Inspirationsrejse i praktisk læsning og læseindsatser
Hør fagfolk fortælle om forskellige læseindsatser, og bliv inspireret til indsatser på din egen skole.

Kl. 14.45
Kaffepause

Kl. 15.00-16.00
Mød Danmarks Bedste PLC og hør om deres arbejde med læselyst
v/ Camilla Storm, læringsvejleder/skolebiblioteket, LæringsCentret Auning Skole

Kl. 16.15
Mød den ny-kårede vinder af PLCF's børnebogspris

Kl. 17.30
Pause

Kl. 18.30
Festmiddag - uformel videndeling

Kl. 20.30
Det pædagogiske læringscenter skal formidle kulturtilbud til børn og unge
Hvordan kan PLC formidle kulturtilbud til børn og unge i samarbejde med CFU, UC SYD?
Hør om CFU's aktuelle tiltag på kulturområdet.
v/ Birgitte Boelt, Kulturkonsulent, CFU, UC SYD

Teaterforestillingen Zenobia ved AKUT360
ZENOBIA er en smuk, enkel og gribende historie om børn på flugt - om liv og død, og om hvad mennesker må udholde og ofre, når krigen raser. Forestillingen bygger på den danske, prisbelønnede graphic novel af samme navn, skabt af Morten Dürr og Lars Horneman, som handler om den syriske prige Aminas liv frem til den dag, hvor den båd på Middelhavet, hun befinder sig i, kæntrer.
Forestillingen blander mange udtryksformer og kombinerer et stærkt visuelt udtryk med markante elementer af liv, nykomponeret musik, dans, bevægelse og tekst, og scenen er et grænseløst rum, hvor en skuespiller, en danser og en musiker møder publikum i tæt kontakt, respekt og lydhørhed.

Kl. 21.30
Kaffe i Sandbjergs smukke gamle stuer

Fredag d. 12. november 2021

Kl. 09.00-09.15
Morgensang

Kl. 09.15-10.30
Vi arbejder med film i undervisningen
Station Next og SmåP er nogle af de mange sites, der kommer med inspiration til arbejdet med film i undervisningen.
IT og medier er et af de tværgående temaer, som skal indtænkes i alle fag. Mediedidaktik er dermed blevet et grundvilkår i skolen. Hvordan kan man som underviser indtænke mediedidaktikken i en travl hverdag? Få tips og trick til arbejdet med film i undervisningen. Hør også om den helt nye indsats: Filmlinjen.dk om undervisning i praktisk filmproduktion.
v/ Torben Larsen, producer, Station Next

Kl. 10.45-13.30
Oplæg og workshop: Beskyt din digitale identitet - få værktøjerne af Pernille Tranberg.
Pernille Tranberg giver en guidet tur mellem de faldgruber, man skal undgå, når man færdes på nettet. Hvorfor bør du passe på din identitet og dit omdømme online? Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor?
Om hvordan man beskytter sine persondata, sin digitale identitet og sit privatliv, når man færdes på nettet. Hvilke værktøjer skal du bruge for at passe på din digitale identitet?
Gennemgang og udlevering af "Digitalt selvforsvar - guide til teenagere, forældre & lærere".
v/ Pernille Tranberg, journalist, co-founder af DataEthics.eu, dataetisk rådgiver inden for big data, privacy og medieudvikling

Ca. kl. 12.00
Pause med kaffe/te - boller m. pålæg

Kl. 13.30
Afslutning ved Lene Pagh, formand PLCF Sønderjylland 

NB: De 2 dage er inkl. fuld forplejning, overnatning og festmiddag

Målgruppe:
PLC-medarbejdere og ledere, skolebibliotekarer, læringsvejledere, IT-vejledere og andre med interesse for temaerne

Sted:
Sandbjerg Gods,
Sandbjergvej 102,
6400 Sønderborg

Pris:
Kr. 2.800,- For medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening (skriv ved tilmelding om du er medlem)
Kr. 3.300,- For ikke medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening

Kontaktperson:
Lene Pagh
Mobil: 21447725
Mail: lhp@aabenraa.dk

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
11-11-2021Kl. 09:00-21:00 
Sandbjerg  
Sandbjergvej 102 
6400 Sønderborg 

11403
12-11-2021Kl. 08:00-13:00 
Sandbjerg  
Sandbjergvej 102 
6400 Sønderborg 

11403
Kr. 3300,-
Tilmeldingen er bindende