[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11411
Ny i faget - fortvivl ikke! Kristendomskundskab

OBS: Ny dato i forhold til den udsendte folder.

Hvordan skruer man en årsplan sammen, der sikrer, at man når om alt det man skal, så prøvekriterierne er opfyldt i 9. klasse? Hvordan er det lige med kildetyper, kulturteknikker og produkter?

På kurset får du årsplaner til 8. og 9. klasse, der giver flere eksempler på, hvordan du kommer rundt om alle kompetencemål og samtidig opfylder de mange krav til variation i kildetyper og kulturteknikker, der kræves i opgivelserne.

Der vil blive præsenteret konkrete, praksisafprøvede undervisningsforløb med eksempler på bevægelse i undervisningen, organisering samt eksempler på produkter.

Janne Skovbjerg er lærer, beskikket censor, medlem af Religionslærerforeningens bestyrelse, samt faglig rådgiver - religion på Folkeskolen.dk. Endvidere medlem af skrivegruppen i Forenklede Fælles Mål for kristendomskundskab, skrivegruppen for læseplan og vejledning for kristendomskundskab, samt Undervisningsministeriets vejledningsgruppe for kristendomskundskab.

 

Målgruppe: Udskolingslærere i kristendomskundskab.

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset, eller erstatningsdatoen bringes i spil.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
09-02-2022Kl. 09:00-15:00 
Lokale 4225, Bygning 4, 1. sal 
Degnevej 16 
6705 Esbjerg Ø 

Janne Skovbjerg
11411
Kr. 1475,-
Tilmeldingen er bindende