[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11416
Spielend Deutsch lernen
1 dagskursus

Elevernes motivation og læringslyst har stor indflydelse på deres fremmedsprogslæring. Men hvordan fremmer vi elevernes engagement og deres aktive deltagelse i tyskundervisningen?

Dette kursus sætter fokus på aktiviteter og metoder, der er med til at skabe et inspirerende læringsrum, hvor der er plads til at lege og eksperimentere med sproget.

Du får masser af inspiration til din daglige undervisning, når der præsenteres og afprøves sjove sange, rim og remser og bevægelseslege. Du får også et indblik i, hvordan du kan bruge de forskellige læringsaktiviteter til at stimulere dine elever i deres sprogtilegnelsesproces. Derudover præsenteres udvalgte analoge og digitale læremidler, som understøtter en kommunikativ sprogundervisning.

NB: Medbring egen pc eller tablet, samt tøj du kan bevæge dig i.

Målgruppe: Tysklærere i indskolingen og på mellemtrinnet

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil tilmeldte kursister modtage en mail om, hvorvidt vi gennemfører kurset, eller må aflyse kurset

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
08-02-2022Kl. 13:00-16:00 
Lokale 4225, Bygning 4, 1. sal 
Degnevej 16 
6705 Esbjerg Ø 

Susanne Ries
11416
Kr. 775,-
Tilmeldingen er bindende