[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11422
Historielærernes dag 2021
Tilmelding hos UCL

Denne side er kun en infoside - alt tilmelding skal ske gennem UCL via dette link:

http://cfulink.dk/hisjelling

 

Hent program som pdf her.

 

Program

 

08.45-09.30

Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

 

09.30-09.45

Velkomst og sang

 

09.45-10.30

Hvad kan/bør/skal vi bruge historie til?

v/ Lektor Jens Aage Poulsen

"I historie lærer man om fortidens fejl, så man ikke behøver at gentage dem". Sådan er en typisk begrundelse for, at faget er i skolen. Men kan vi lære noget som helst af historie? Kan vi blive klogere?

Oplægget præsenterer eksempler på forskellige tiders opfattelser af, hvad historiefaget skulle bruges til og diskuterer historiens relevans i skolen i dag. Heri indgår ideer til, hvordan eleverne kan udfordres til at reflektere over fagets brugbarhed.

 

10.30-11.20

Nutidens klimaforandringer som historiefagligt problem

v/ Lektor dr.phil. Bo Fritzberger

Menneskeskabte klimaforandringer retter vor historiske fokus mod tiden og rummets skaler og giver anledning til refleksion over, såvel menneskets plads i naturen, som samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

 

11.20-11.35

Pause - Kaffe og frugt

 

11.35-12.30

Workshop-runde 1 á 55 minutter

 

12.30-13.10

Frokost

 

13.10-14.05

Workshop-runde 2 á 55 minutter

 

14.05-14.25

Kaffepause

 

14.25-15.10

20 år efter den 11. september er krigen mod terror blevet normaliseret

v/ Idehistoriker Lars Erslev Andersen

11. september 2001 udløste den såkaldte "krig mod terror". Udover egentlige krige i bl.a. Afghanistan, indebar reaktionen en hel ny sikkerhedspolitisk global orden. Terrorisme blev set som en ekstraordinær trussel og skulle bekæmpes med ekstraordinære midler på alle niveauer fra det internationale til det nationale - også i Danmark. Det er blevet en normaliseret del af hverdag og politik. Det ekstraordinære er blevet normalt.

 

15.10-16.00

Femø kvindelejr - 50 års velkendt og ukendt historie

v/ Historiker ph.d. Anne Brædder

Femølejrene forbindes med 1970'erne og kvindefrigørelse. Bare bryster, korthårsfrisurer og lilla bleer er siden blevet en del af årtiets fortælling om rødstrømper og feministisk fællesskab og en vigtig del af dansk historiekultur. Men hvad er der sket siden med lejren?

I dag samles kvinder på tværs af alder og seksualitet på den lille ø i Smålandsfarvandet, som vækker associationer til Rødstrømpebevægelsen og som endda sprogligt minder om ordet "feminisme".

 

Workshops:

 

Byttecentralen - Tips og tricks til og fra din undervisning

v/ pædagogiske konsulenter Lasse Hollbaum & Morten Buttenschøn

Vi ved det godt - men sig det ikke højt - de allerbedste ideer til undervisningen kommer jo fra ens kolleger. I de gode gamle dage stjal vi med arme og ben på Skolekom, nu er det Facebook, men kunne det ikke være sjovt både at give og modtage gode ideer til og fra gode kolleger in real life?

På denne workshop medbringer du det du vil dele, går rundt, giver og modtager. Det kan være alt fra et stort forkromet undervisningsforløb til mindre læringsaktiviteter og afprøvede metoder mv. Tag gerne et produkt med, som du kan vise andre, når I mødes i Byttecentralen. Eneste krav er få er at give.

Som deltager i denne workshop skal du inden dagen have nedskrevet dit emne/tema, klassetrin og et par linjer om, hvad du vil dele. Dette gøres på følgende link: http://cfulink.dk/byttecentral

 

Skal vi sige undskyld? dilemmarollespil i undervisningen

v/ forfatter Marianne Dietz og forfatter Lars A Haakonsen

Kan man spille sig til en forståelse af historiske problemstillinger? Svaret er ja. På workshoppen får du mulighed for selv at afprøve det i dilemmaspillet "Skal vi sige undskyld?". Spillet handler om Danmarks kolonihistorie, og om hvorvidt nutidens mennesker bør undskylde fortidens synder.

Workshoppen byder på en kort indføring i centrale spildidaktiske overvejelser, hvorefter vi gennem spillet tager stilling til, om der egentligt bør undskyldes, for hvad og hvordan.

 

Tidsbussen - en introduktion til leg og historisk tænkning i historieundervisningen

v/ Lektor Rasmus H. Jensen

Du inviteres med på rejse i tidsbussen - et rollespil, der giver mulighed for at opleve Danmarks historie på et væld af måder. På busturen er der indlagt stop, hvor vi kan eksperimentere, diskutere og reflektere over busturens potentialer i undervisningen. Udover praktiske øvelser inddrager workshoppen teori om æstetiske læreprocesser, playful learning og historisk tænkning. Billetterne til bussen er gratis og fås hos chaufføren: Rasmus H. Jensen

 

Fortiden indhenter os altid, også når det handler om teknologi. Men det glemmer vi tit.

v/ forfatter, pensioneret gymnasielærer Peder Meyhoff

Teknologi er som mønter. Det har både en for- og en bagsiden. Forsiden gør det mere behageligt for os, men bagsiden sender ofte en regning til de kommende generationer. Og det opdager vi alt for sent. Her ser vi på nogle af de værste eksempler. Som deltager på denne workshop får du redskaber til selv at undervise i teknologiers fordele og ulemper.

 

Ømtålelig historie og ødelæggelse af kulturarv - må man i sagens tjeneste udøve selvtægt og ødelægge kulturminder?

v/ Lektor Jens Pietras

Du tages med på en tidsrejse tilbage i tiden, hvor du møder udvalgte eksempler på destruktion og fjernelse af kulturminder fra det offentlige rum (ikonoklasme og ødelæggelse af mindet mv). Vi ser på nutidige internationale og danske eksempler og diskuterer i fællesskab metoder og konkrete greb til, hvordan historielæreren relevant kan inddrage mindekultur og ømtålelig historie i historieundervisningen.

 

Kontroversielle emner i historie - muligheder og dilemmaer

v/ Lektor ph.d. Rikke Peters

Hvorfor undervise i kontroversielle emner i historie? Findes der overhovedet emner, som er kontroversielle i dagens Danmark? Hvilke lærerroller skal i spil, når vi vil udfordre elevernes fordomme? På workshoppen vil vi sammen udforske historiefagets dannelsespotentiale, når der undervises i emner som konspirationsteorier, små og store konflikter, identitet samt politiske og etiske dilemmaer. Du vil få redskaber til, hvordan historiefaget kan medvirke til at forebygge polarisering, hadtendenser og misinformation om forskellige grupper i samfundet.

 

Målgruppe:
Lærere og andre interesserede der arbejder med historie

 

Sted:
UCL, Læreruddannelsen i Jelling
Stationsvej 4

7300 Jelling

Tilmelding til Roskilde d. 21. oktober:

http://cfulink.dk/hisroskilde


 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
27-10-2021Kl. 09:00-16:00 
Tilmelding hos UCL 
 
7300 Jelling 

11422
Kr. 1075,-
Tilmelding hos UCL