[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11461
CFU Konference 2022

Velkommen til CFU Konferencen 2022

Hent program som folder her

CFU Konferencen er vores årlige dag, hvor vi, på CFU, gerne vil give jer berigende oplæg, faglig opdatering og vise nogle af CFU's mange materialer og muligheder.

Den har de seneste år haft en række forskellige navne fra bl.a. Skolebibliotekarernes dag og Læringscenterets dag og den har været fokuseret mod skolebibliotekarer og dansklærere.

Vi vil nu gerne ændre på rammerne for dagen og åbne den op for alle skolens forskellige vejledere og lærere. Derfor vil den fremover hedde CFU Konferencen og henvende sig bredt til de forskellige fag i skolen.

Konferencen vil fremover blive afholdt en gang årligt - den sidste torsdag inden vinterferien og vil skiftevis blive afholdt i henholdsvis Haderslev og Esbjerg. Vi starter med at afholde den i Haderslev i 2022 og i 2023 vil den blive afholdt i Esbjerg.

Program

Kl. 08.30-09.00
Kaffe og rundstykker

Kl. 09.00-09.10
Velkomst

Kl. 09.10-10.10
Oplæg "Den kritiske og undersøgende gruppesamtale" v. lektor og Ph.d. Eva Dam Christensen, UCSYD

En kritisk mundtlig (gruppe-)samtale kræver undervisning i samtalen som genstandsfelt. Spørgsmålet lyder, hvordan kan man udvikle og understøtte potentialet i elevernes gruppesamtaler gennem arbejdet med en kritisk og undersøgende gruppesamtale?
Eva giver et bud på, hvordan man kan arbejde med den kritiske gruppesamtale i undervisningen ved hjælp af fire kritiske samtaletyper og forskellige typer af observationer, som eleverne selv foretager.
Det er bl.a. den faglige nysgerrighed, lytningen, samt kvaliteten i at være uenige, som får betydning for elevernes kritiske gruppesamtale.

Kl. 10.10-10.30
Pause

Kl. 10.30-11.15
Workshop 1
(se og tilmeld dig workshops her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1202/)

Kl. 11.20-12.10
Markedsplads

  • Matematik
  • Dansk
  • Engelsk og tysk
  • Naturfag
  • Kulturfagene
  • CFU film og tv i undervisningen
  • Sundhed
  • Kulturtilbud
  • Teknologier i udlånssamlingen
  • Udlån, spørgsmål og booking

Kl. 12.10-12.55
Frokost

Kl. 13.00-13.45
Workshop 2
(se og tilmeld dig workshop her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1202/)

Kl. 13.45-14.00
Pause

Kl. 14.00-15.00
Oplæg "Udeskole" v. lektor Marianne Hald, UCN

At benytte skolens omgivelser, som en del af undervisningen, er værdifuldt med henblik på at styrke elevernes glæde og motivation for læring. Eleverne kan gennem krop og sanser, anvende viden, afprøve metoder og få helt konkrete erfaringer, der støtter op om den boglige viden. Eleverne lærer ved at være et sted - i en kultur - og gøre - for at lære. Det sted vi vælger at besøge, og det der skal ske, afhænger af det enkelte fag. Det gælder altså om at få øje på det enkelte fags muligheder.
Oplægget bygger på nyeste forskningsbaseret viden og tager desuden udgangspunkt i en model til planlægning af udeskole, fra bogen "Udeskole i teori og praksis", samt en række studier og konkrete erfaringer fra praksis. Gennem brug af modellen vil vi gå i dybden med temaer som: Stedets muligheder, forberedelsen før vi går ud, klasseledelse, sammenhænge mellem ude og inde, elevernes undersøgende arbejde og elevernes sproglige udvikling.

Kl. 15.00
Farvel og på gensyn

Målgruppe: Alle

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Der er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
Onsdag d. 26. januar 2022 gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
10-02-2022Kl. 08:30-15:00 
Lokale E209 - Festsalen, Bygn E 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Martin Bach Poulsen
11461
Kr. 500,-
Tilmeldingen er bindende