[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere11462
Musikfagets dag 2022

 

GLÆD DIG TIL EN FANTASTISK DAG

 

Musikfagets dag stiller igen med et stærkt program. Musikfagets dag er en årlig tilbagevendende og super inspirerende dag for musiklærere i Syd- og Sønderjylland.

 

PROGRAM

 

Kl. 08.15-09.00
Godmorgen - tjek ind - kaffe og brød i spisesalen
Gå til Mejerisal

 

Kl. 09.00-09.40
Morgensang
Morgensang i Mejerisalen. Alle deltagere får udleveret et særtryk med uddrag fra udgivelsen "Morgensangbogen - til hele dagen"

 

Kl. 09.40-09.55
Læremidler og networking
Mulighed for networking eller browsing i musikforlaget Dansk Sangs udstilling i gangen/gangarealet/opholdsarealet mellem Mejerisalen og spisesalen.
Muligheder for at købe bøger

 

Kl. 09.55-10.00
Gå til workshop

 

Kl. 10.00-12.00
Workshop A, B, C og D

(du skal tilmelde dig workshops inden dagen her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1104/)

 

Kl. 12.00-13.00
Frokost og mulighed for besøg i bogudstilling

 

Kl. 13.00-15.00

Workshop A, B, C og D

(du skal tilmelde dig workshops inden dagen her: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1104/)

 

Kl. 15.00-15.20

Kaffe og brød

 

Kl. 15.20-16.00

Fællessang i Mejerisalen

Vi runder dagen af sammen, på den bedste af alle måder - med fællessang. Det bliver en dejlig blanding af nogle af de "gode gamle", noget spritnyt og lidt flerstemmigt til at gå hjem på.
v./Trine Lund Sørensen

 

Workshop A
Syng og dans i 3. - 6. klasse
På dette hold skal vi synge og danse en hel masse - nye og gamle fællesdanse, dansesange, sanglege og folkedanse. Små hurtige danse til at få musiktimen i gang, eller til at slutte timen af med og lidt længere danse, der kan bruges som hovedindhold i en musiktime eller i et længerevarende danseforløb.

Nogle danse har fokus på rytme- og pulstræning og andre på det skabende element. Fælles for dem alle er, at de træner koordination, samarbejde, og de skaber glæde og fællesskabsfølelse.

Alle danse er lige til at bruge hjemme på skolen. De fleste af dansene understøttes af et nyt materiale fra Dansk Sang: "Dansesange - sange du kan danse til, og danse du kan synge til" af Kim Barkenskjold Andersen. I materialet er der link til indspillede versioner af sangene og videoer af dansene. Det kræver ingen forkundskaber at deltage - kun lysten til at synge og danse.
Underviser er Kim Barkenskjold Andersen

 

Workshop B

SKAB dig! - en workshop om skabende processer og musikalsk leg i indskolingen.

Når børn skal skabe, kræver det, at de har lyst, og at de tør åbne op for deres kreative åre. Dette kommer ikke af sig selv, og når man arbejder med hele klasser, kræver det endnu mere af læreren at få den skabende proces til at blive en sjov, meningsfuld og lærerig oplevelse. Denne workshop henvender sig til musiklærere, der ønsker nyt materiale og gode ideer til at arbejde med musikalske lege og skabende processer i indskolingen.

Vi skal arbejde med, hvordan vi får børnene ind i det "rum", hvor de har lyst til at gi' den gas, er læringsparate og tør give noget af sig selv.

Derudover får deltagerne en masse nye sange, lege og øvelser, der på forskellig vis har det skabende i centrum. Materialet er enkelt og kræver hverken digitale værktøjer eller køb af nye instrumenter. Vi kan nemlig bruge det I har derhjemme!

Nogle af de mål der er tænkt ind i materialet, er at styrke børns skaberlyst med kroppen, med instrumenterne og med stemmen. Det gør vi ved hjælp af puls, sange og lege; ved hjælp af at bruge sproget som redskab med rim, remser og historiefortælling.

Alle deltagere får udleveret et kompendium på dagen - det er lige til at gå i gang med på skolerne næste dag.

Underviser er Kirsten Juul Seidenfaden

 

Workshop C

Gode sange og let sammenspil (Max. 18 pladser)

Her får du fyldt rygsækken godt op med nye dejlige sange med tilhørende simple sammenspilsarrangementer og lette, intuitive korsatser. Workshoppen henvender sig til dig, som underviser børn i alderen 6 - 12 år i musik og sang.

Til sammenspillet benytter vi en tilgang, som bygger ovenpå sangleg-traditionen med fagter, rytme, rim og remser, og hvor sammenspillet let og legende vokser ud af sangen. Sammenspilssatserne er bygget op af små iørefaldende ostinater, som kalder og svarer hinanden, og de læres nemt og hurtigt gennem øret og kroppen.

Korsatserne og korarbejdet tager udgangspunkt i børns umiddelbare og naturlige glæde ved at synge. Satserne er lette, intuitive og velklingende. Egner sig både til børnekor, fællessang/morgensang og almindelig musikundervisning i grundskolen. Sange og satser er fra Trines udgivelser, men hovedvægten er på "Solskin" (Dansk Sang 2011).

Underviser er Trine Lund Sørensen

 

Workshop D

Sammenspil i 5. - 8. klasse (Max. 18 pladser)

Er du lærer på valgfag i musik eller har sammenspil på mellemtrinnet er denne workshop noget for dig! Her bliver der mulighed for at afprøve numre fra bogen "Sammenspil med QR-koder 4", samt få nye tekniske fif til indstudering, hvor eleverne via instruktionsfilm lærer om musikalske roller, og hvor lydniveauet minimeres og ventetiden er barberet væk. Deltagerne introduceres for konkrete undervisningsoplæg indenfor kompetenceområdet "Musikforståelse" med henblik på valgfagsprøven. "Sammenspil med QR-koder 4" er en stærk opdatering af tidligere udgivelser i samme serie. Der er 6 hotte sammenspilsnumre, videoinstruktion til samtlige roller via links eller QR-koder, 20 siders teoretisk afsnit om valgfag, musikalsk analyse og konkrete oplæg rettet mod den afsluttende eksamen i 8. klasse og leed sheets og noder til samtlige musikalske roller.

Underviser er Ken Dolva

 


Frist:
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 16. december 2021. Tilmeldte kursister vil straks herefter få en besked om vi gennemfører eller aflyser kurset.


 

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt at du har din betalers accept inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
06-01-2022Kl. 08:15-16:00 
Musik og Teaterhøjskolen 
Herrestedgade 6-8 
6520 Toftlund 

Niels Leonhard Rebsdorf
Birgitte Boelt
11462
Kr. 1875,-
Tilmeldingen er bindende