[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11473
Lyst til litteratur? - fra bogdropper til binge-læser

I udskolingens arbejde med litteratur fylder analyse og fortolkning mest, mens arbejdet med læsning fylder forsvindende lidt... er der nogen, der påstår. Der skal selvfølgelig arbejdes med begge kompetenceområder, og kursusdagen har både Læsning og Fortolkning i spil. Som afsæt for det hele er den moderne ungdomslitteratur.

Læsning
Unges interesse for at læse bøger er i frit fald. Måske ikke så mærkeligt, når digitale medier og diverse streamingstjenester lokker med fristende indhold. Men hvordan får vi overbevidst eleverne om, at litteraturlæsning - i bøger af papir - også er fedt? Man har de senere år forsøgt sig med utallige argumenter, men det lader ikke til, at eleverne bider på, så der må tages andre midler i brug. Det handler kursets først del om.

Vi ser på, hvordan du ud fra en gennemtænkt rammesætning med et inspirerende læsemiljø, et alsidigt og appellerende tekstrepertoire og en række engagerende aktiviteter kan skabe læselyst hos dine elever, samtidig med at de udvikler sig som kompetente læsere. Det lyder som noget af en udfordring, men du får, med afsæt i ny forskning, bud på, hvordan fordybet litteraturlæsning og læselyst kan sættes på skemaet - om end det lyder paradoksalt, for kan man overhovedet skemalægge noget lystbetonet? Vi gør forsøget.

Udover den vigtige rammesætning gives bud på, hvordan den enkelte elev

  • får valgt den rette roman
  • får hul på sin roman
  • får filmen til at rulle i den indre biograf og
  • får fat i indholdet

Det er nemlig afgørende for, om eleven lykkes med at praktisere dybdelæsning - sjove aktiviteter gør det ikke alene.

Fortolkning
Herefter skal det handle om analyse og fortolkning, som måske kalder på andre tekster end elevernes selvstændige læsning. Du bliver opdateret på ny ungdomslitteratur med undervisningspotentiale, og du får ideer og konkrete forløb til klassens arbejde med værker af tidens største ungdomsforfattere som Mette Vedsø, Sarah Engell, Kathrine Assels, Thoms Korsgaard o.a.

Det didaktiske afsæt er ikke litteraturanalyse i klassisk forstand, men i højere grad en kreativ tilgang, hvor eleverne bruger både munden og hænderne og arbejder med tekstens personkreds, miljøskildring, komposition, sprog, tematik osv. på alternative måder, uden at der gås på kompromis med høj faglighed.

Målgruppe: Dansklærere i udskolingen & PLC-medarbejdere

Tilmelding:
Tilmeldingen er først bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
05-10-2022Kl. 09:00-15:00 
Lokale 4225, Bygning 4, 1. sal 
Degnevej 16 
6705 Esbjerg Ø 

Trine May
11473
Kr. 2350,-
Tilmeldingen er bindende