[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11479
Talforståelse, regnestrategier og procesportfolie i indskolingen

Vi kommer til at arbejde med, hvad en god talforståelse og gode regnestrategier kan være. Jeg præsenterer en talforståelsesmodel, som kan bruges gennem hele skoleforløbet.

Derudover kommer vi til at arbejde med, hvordan man kan arbejde fokuseret med flexible regnestrategier helt fra begyndelsen.

Vi kommer til at arbejde med et procesværktøj, som både børnene og I kan brug til evaluering - selvstændigt eller som supplement til jeres eksisterende værktøjer.

Sidst på dagen arbejder vi med et undervisningsdifferentieret praksisforløb, som både viser og udvikler børnenes talforståelse og regnestrategier. Dette forløb kan bruges direkte i undervisningen som en rød tråd gennem hele året.

Målgruppe: Matematiklærere i indskolingen

Tilmelding:
Tilmeldingen er først bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
12-01-2023Kl. 09:00-15:00 
Lokale 4225, Bygning 4, 1. sal 
Degnevej 16 
6705 Esbjerg Ø 

Hanne Sax Holm
11479
Kr. 1375,-
Tilmeldingen er bindende