[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11501
Inklusion og trivsel - Få trivsel ind i klassen uden ekstra arbejde

Inklusion og trivsel kan være to svært forenelige ting, hvis ikke man har fået redskaberne til at arbejde med det.

På dette kursus får du konkrete letanvendelige tips til håndtering af en række af de oftest sete typer af diagnoser, uhensigtsmæssig adfærd og forskellige læringsstile.

Kurset består af tre dele:

  1. Teori om diagnoser, adfærd og læring
  2. Tips og ideer til håndtering af pkt. 1
  3. Praksisnær casearbejde med udgangspunkt i de cases, I som deltagere indsender før kurset

Efter kurset får alle deltagere en folder til at tage med hjem på egen skole med kort oprids af forskellige diagnosers typiske symptomer og en liste med ideer til håndtering at plukke fra.

NB: Send gerne en eller to cases til sbir@ucsyd.dk senest 14 dage før kurset. De emner, der går igen oftest, kommer til at danne grundlag for de cases, vi arbejder med på dagen.
Afsendere af cases, der eventuelt ikke tages op på dagen, får skriftlige råd via mail efter kurset.

Målgruppe: Undervisere i 1. - 9. klasse

Om instruktøren

Sanne Birkmose er pædagogisk konsulent ved CFU Haderslev. Uddannet folkeskolelærer, 15 års undervisningserfaring; herunder 5 år i specialregi. Pæd. diplomuddannelse i pædagogisk psykologi. Kandidat i didaktik.

Tilmelding:
Tilmeldingen er først bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
23-03-2023Kl. 09:00-15:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Sanne Birkmose
11501
Kr. 1075,-
Tilmeldingen er bindende