[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11512
Webinar: Startklar til prøverne i tysk

Bliv opdateret på de mundtlige og skriftlige prøver i tysk og få styr på de nyeste bestemmelser og tiltag fra UVM.

Dette webinar sætter fokus på forberedelsen, gennemførelsen og vurderingen af prøverne i tyskfaget og giver konkrete bud på relevante emner og materialer. Webinaret henvender sig især til lærere, der for første gang underviser i en afgangsklasse i tysk og dermed også skal forberede klassen til prøverne.

Du får inspiration til eksamensrelevante emner og materialer, bliver klædt på til at forberede og gennemføre prøverne og får indblik i vurderingskriterierne, så du selv får en fornemmelse af, hvordan dine elever præsterer. Derudover vises konkrete eksempler på dispositioner og prøveoplæg.

Målgruppe: Tysklærere i 9. klasse og 10. klasse

Tilmelding:
Tilmeldingen er først bindende når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
2 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
07-12-2022Kl. 14:00-16:00 
Webinar - zoom 
 
6100 Haderslev 

Susanne Ries
11512
Kr. 500,-
Tilmeldingen er bindende