[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11514
VOYAGER – Når natur- og kulturfag mødes

Vil du og dine kollegaer have inspiration til at arbejde mere tværfagligt på tværs af fagblokkene med mulighed for at inddrage PBL som metode, så skal du læse videre her.

www.voyagerscience.dk og www.vardemuseerne.dk udbyder dette kursus, hvor I stifter bekendtskab med VOYAGER tanken og bliver klædt godt på til selv at undervise i 3 tværfaglige og virkelighedsnære forløb, som tilsammen rækker over fagene historie, fysik/kemi, biologi og geografi med oplagte muligheder for at inddrage endnu flere fag, som fx samfundsfag eller et af sprogfagene.

De tre forløb:

1. Det Gamle Guld

  • På en mark nær Varde stifter I bekendtskab med forløbet "Det Gamle Guld" og I prøver selv at gå på skattejagt med metaldetektorer.
  • Forløbet inddrager fagene F/K og historie

2. Historie på lager

  • På museets magasin i Oksbøl opbevares mere end 80.000 historiske genstande, og her imellem reolerne fortæller vi om metoder til datering og andre analyser, samt om forløbet "Historie på lager".
  • Forløbet inddrager fagene F/K og historie

3. Fortidens fejltagelser - nutidens forhindringer

  • Langt ude mod vest ligger Kærgård klitplantage, en smuk naturperle med en dyster hemmelighed. Gennem en årelang periode blev der deponeret mere end 280.000m3 kemisk spildevand fra Grindstedværket. Imellem gruberne oplever I ved selvsyn, hvordan man i dag arbejder med oprensningen. Vi går en tur ned på den giftige strand og taler om forløbet "Fortidens fejltagelser - nutidens forhindringer". Vardemuseerne har en aftale med Region Syddanmark om forsvarlig formidling ved gruberne og på stranden.
  • Forløbet inddrager fagene biologi, geografi og historie

Vi sørger for forplejning undervejs.

NB: Vi bevæger os over større afstande og egen bil vil derfor være en fordel. Hvis det ikke er muligt, så skriv til tr@vardemuseerne.dk, så ser vi om vi kan finde en løsning.
HUSK påklædning efter vejret samt fornuftigt fodtøj, vi skal både på mark og strand

Sted:
Mødested: Parkeringspladsen bag Lundvej 4, 6800 Varde. Dagen slutter i Kærgård Klitplantage, Kærgårdvej 29, 6840 Oksbøl 

Målgruppe: Særligt udskolingslærere i fagene historie, fysik/kemi, biologi og geografi. Desuden er kurset relevant for alle lærere på mellemtrin og i udskolingen, som ønsker at arbejde mere virkelighedsnært og tværfagligt på tværs af skellet imellem natur- og kulturfag.

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Der er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
02-11-2022Kl. 09:00-15:00 
UD AF HUSET  

- UD AF HUSET  

Museumsformidler Troels Riknagel
11514
Kr. 1625,-
Tilmeldingen er bindende