[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11520
Bots, Fake News, disinformation - Er du og dine elever klar til virkeligheden?

Jeg er dansk- eller samfundsfagslærer  -  hvorfor pokker er det her relevant for mig?

Den teknologiske udvikling går stærkt og i fremtiden endnu hurtigere. Det er ikke længere kun i datalære eller EDB-lokalet det foregår, selv når vi sover, er pulsuret i gang med at sladre om dig, for slet ikke at tage om din Smartphone. Hele fundamentet i vores måde at være sammen på og vores forståelse af verden er under forandring - skal vi nævne: Fake News, konspirationsteorier, bots, disinformation? Eller har du fattet pointen :-)

Så hvordan kommer du i sync med virkelighedens store udfordringer og hvordan gør du eleverne klar til morgendagens udfordringer?

På denne dag får du inspiration til hvordan du styrker dine elevers kildekritiske kompetence og deres digitale myndiggørelse, og hvordan du får det integreret i undervisningen i dansk og samfundsfag.

Dette sker gennem oplæg, fagrettede workshops, hands-on erfaringer og masser af gode eksempler på, hvordan du konkret kan undervise i kildekritisk kompetence, teknologiforståelse og digital myndiggørelse. Få det ind i din årsplan, samtidig med at du får baggrundsviden om, hvorfor det faktisk er relevant for både undervisningen i dansk og samfundsfag at beskæftige sig med dette.

Bliv del af følgende projekt: Kildekritisk kompetence, teknologiforståelse og digital myndiggørelse i dansk og samfundsfag!

Formålet med dette projekt er, gennem eksemplariske læringsaktiviteter og læremidler i dansk og samfundsfag, at fremme elevernes forståelse af den kildekritiske kompetence og den dannelsesmæssige dimension i teknologiforståelse. Dette vil foregå, både monofagligt og tværfagligt, med særligt henblik på Digital myndiggørelse og Teknologisk handleevne. Vi vil i projektet også indsamle relevante og autentiske praksiserfaringer til at kunne videreudvikle teknologiforståelse ind i dansk og samfundsfag.

For at kunne deltage som skole, skal mindst en af skolens lærere have været på dette kursus.

Efter at en skole har haft lærere på dette kursus, kan der aftales konkrete afgrænsede elevrettede forløb, med deltagelse undervejs af en eller flere af CFU-s pædagogiske konsulenter. Det nærmere indhold aftales i den forbindelse. Typisk vil det elevrettede besøg fra CFU vare ca. 2 lektioner. Der vil ofte være behov for at læreren underviser i forløbet inden og efter.

Et elevrettet besøg på skolen, koster skolen kr. 750,-. Dette indebærer også, at læreren før eller efter undervisningen har tid til et møde med CFU's konsulenter, hvor der også vil blive præsenteret relevante læremidler. Der afregnes efter hvert besøg.

Projektet er tænkt at vare i skoleårene 2021/2022 og 2022/2023.

Målgruppe: Udskolingslærere i dansk og samfundsfag, samt ressourcepersoner i forhold til teknologi og teknologiforståelse og PLC.

Erstatningsdato
Såfremt kurset ikke kan afholdes d. 10. november 2022, flytter vi kurset til erstatningsdatoen d. 9. marts 2023. Når du tilmelder dig kurset, har du dermed også accepteret erstatningsdatoen.

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Der er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset, eller om kurset flyttes til erstatningsdatoen.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
10-11-2022Kl. 09:00-15:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Lasse Hollbaum Vinther
Martin Bach Poulsen
Finn Faurbye
11520
09-03-2023Kl. 09:00-15:00 
Erstatningsdato 
 
 

Martin Bach Poulsen
Lasse Hollbaum Vinther
Finn Faurbye
11520
Kr. 1625,-
Tilmeldingen er bindende