[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11521
Filosofi i skolen - en undersøgende og dialogisk praksis

Kurset veksler mellem oplæg og hands-on øvelser. I oplæggene inddrages både teoretiske og praktiske perspektiver, herunder spørgsmål om, hvilke formål og mål, det filosofiske arbejde giver anledning til, hvordan filosofi hører hjemme i skolens fag, hvad der karakteriserer et filosofisk spørgsmål, samt hvad en åben dialog egentlig er.

Der gives eksempler på, hvordan man i praksis kan arbejde med filosofi ved at bruge forskellige øvelser og materialer. Her inddrages eksempelvis kategoriseringsøvelser, tankelege, samtalekort, tankekort m.v., som inviterer eleverne til at undersøge og fordybe sig i forskellige fænomener.

Kursusdeltagerne får også selv mulighed for at afprøve en række øvelser og materialer, der lægger op til filosofisk refleksion og samtale. Her lægges der vægt på analoge materialer som fx TÆNK, samtalesaloner, tankekort mm. Se disse på Rum for Undren's hjemmeside: www.rumforundren.dk

I løbet af kurset inddrages temaerne identitet, lykke, mod, venskab og ondskab, som på forskellig måde er relevante i flere af skolens fag.

Endelig præsenteres også, hvordan æstetiske udtryksformer (fx tegneøvelser) kan inddrages, når man filosoferer med børn og unge.

De fleste af materialerne kan tilgås på mitCFU.

Mere om Rum for Undren:
Rum for Undren udvikler og implementerer filosofi i skolen gennem udviklingsarbejde og materialeudvikling. Rum for Undren arbejder i krydsfeltet mellem filosofi, æstetik og pædagogik.

Målgruppe: Lærere i kristendomskundskab og dansk

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, når vi har modtaget den. Der er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
30-03-2023Kl. 13:00-16:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Louise Nabe-Nielsen
11521
Kr. 1300,-
Tilmeldingen er bindende