[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11534
News literacy - Nyhedsforståelse i en medialiseret verden

Nyhedsforståelse – news literacy – er kort sagt evnen til at kunne danne sig et sammenhængende og retvisende billede af verden gennem nyheder. En evne, der kun bliver vigtigere i takt med medialiseringen af vores demokrati og mediebilledets voksende fragmentering og kompleksitet.

Den enkeltes demokratiske handleevne kan siges i dag at være betinget af adgang til og en forståelse for de digitale informationsstrømme. At kunne begå sig hjemmevant i digitale nyhedslandskaber er i dag derfor en nødvendig kompetence i vores liv og hverdag.

Dagens indhold tager afsæt i danskfaget, men kan have overførselsværdier til andre fag.

På denne temadag skal du lære, hvordan du fokuserer på og arbejder med nyhedsforståelse og digital dømmekraft i udskolingens danskfag (og evt. andre fag). I den forbindelse skal vi arbejde ud fra oplæg, læremidler og teksteksempler som til sammen danner rammen om:

  • Analyse og forståelse af nyhedstekster– hvordan?
  • Produktion af nyhedstekster – hvordan?
  • Præsentation og udvikling af didaktiske spørgerammer til arbejdet med journalistiske tekster i udskolingen.
  • Præsentation af flere forskellige undervisningsforløb som du direkte kan tage hjem og bruge i din undervisning.

Du vil blive præsenteret for forskellige nyhedstekster, tematikker og fordybelsesområder som kan danne baggrund for videre udvikling af en differentieret undervisning. Vi vil vise forskellige tilgange til teksterne, og også vægte elevernes egenproduktion.

Underviserne på temadagen danner et makkerpar med hver deres indsigt i området omkring nyhedsforståelse, didaktik og undervisning. Deres mange års erfaring som henholdsvis journalist og lærer, koblet med den nyeste forskning inden for danskfaget og området med digital myndiggørelse, danner afsæt for denne temadag om de komplekse nyhedstekster og deres indflydelse på danskfagets didaktik.

Målgruppe: Dansklærere i udskoling 7. - 10. klasse 

Om instruktørerne

Sune Gudmundsson er journalist og medstifter af det læringsorienterede nyhedsmedie Koncentrat, en del af Alinea. Sune har netop tilbragt et år med at dykke ned i unges nyhedsforståelse som fellow på constructive Institute tilknyttet Aarhus Universitet.

Tina Hejsel er oprindeligt uddannet lærer og har siden endt kandidatuddannelse i danskfagets didaktik (2018) været ansat ved UCSYD, som underviser på læreruddannelsen i danskfaget samt deltager i forsknings- og udviklingsprojekter omhandlende digital myndiggørelse og teknologiforståelse.

Tilmelding:
Tilmeldingen er først bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
30-11-2022Kl. 09:00-15:00 
UC SYD, Kolding 
Dyrehavevej 116 
6000 Kolding 

Sune Gudmundsson
Tina Hejsel
11534
Kr. 2050,-
Tilmeldingen er bindende