[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere11535
Kan du gennemskue teksten? Multimodalitet og digital myndiggørelse i undervisningen

På denne temadag vil du blive introduceret til, hvordan og hvorfor du kan arbejde med multimodale tekster i din undervisning. Dagens indhold tager afsæt i danskfaget, men kan have overførselsværdier til andre fag.

Multimodale tekster er kendetegnet ved at være sammensat af flere modaliteter som lyd, tekst, grafer, ikoner, billeder, farver osv. Disse sammensatte tekster kommunikerer på flere måder, og det kræver en særlig bevidsthed hos os der afkoder dem. Derfor skal eleverne lære strategier til at gennemskue indhold, udtryk og virkemidler, når multimodale tekster er en del af undervisningen. Samtidig kræver det en viden om, hvordan du som lærer skal tilrettelægge, differentiere og udforme din undervisning, da multimodale tekster til tider kalder på en anden tilgang end andre teksttyper.

På dette kursus skal du lære, hvordan du fokuserer på og arbejder med multimodale tekster i dansk (og evt. andre fag). I den forbindelse skal vi arbejde med teoretiske begreber og praksiseksempler som til sammen danner rammen om:

  • Analyse af multimodale tekster – hvordan?
  • Produktion af multimodale tekster – hvordan?
  • Præsentation og udvikling af didaktiske spørgerammer til arbejdet med de sammensatte tekster.
  • Præsentation af en bred vifte af udvalgte multimodale tekster som du direkte kan tage hjem og bruge i din undervisning.

Du vil blive præsenteret for tekster som fx reklamer, indhold fra SoMe, podcasts, kortfilm, journalistiske tekster, satire og graphic novels. Vi vil vise forskellige tilgange til teksterne, og også vægte elevernes egenproduktion.

NB: Medbring computer og UNI-login

Målgruppe: Dansklærere i udskoling 5. - 9. klasse 

Om instruktørerne

Martin Bach Poulsen er pædagogisk konsulent indenfor dansk ved CFU, UCSYD

Tina Hejsel er oprindeligt uddannet lærer og har siden endt kandidatuddannelse i danskfagets didaktik (2018) været ansat ved UCSYD, som underviser på læreruddannelsen i danskfaget samt deltager i forsknings- og udviklingsprojekter omhandlende digital myndiggørelse og teknologiforståelse.

Tilmelding:
Tilmeldingen er først bindende, når vi har modtaget den. Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusafgiften ved afbud/fravær, men skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.

Frist
4 uger før kursusstart gør vi tilmeldingerne op. Straks herefter vil registrerede kursister modtage en mail om, hvorvidt de er optaget på kurset.

Nyhedsmails
Du får viden og information fra CFU, samt løbende nyheder og tilbud om kurser og arrangementer baseret på dine fag og interesseområder, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.
Tilmeld dig her

 
 
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
25-01-2023Kl. 09:00-15:00 
Lokale meddeles senere 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 

Martin Bach Poulsen
Tina Hejsel
11535
Kr. 1750,-
Tilmeldingen er bindende