[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Fransk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
Sundhed og trivsel
PLC og vejledere
CFU PLUS
    matematik
    engelsk
    tysk
    naturfag
    PLC og vejledere
Den internationale dimension


 

 

 

Info vedr. kurser for skoleåret 2017-2018
Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den.
Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men du/skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.
Giv venligst kursussekretariatet besked om eventuelle ændringer.

Skulle det blive nødvendigt at aflyse et kursus pga. for få tilmeldinger, får du besked ca. 4 uger før. Fristen er ca. 2 uger for CFU PLUS arrangementer.