[ Søg ] 
 
 
Kurser:

           
Dansk
    Indskoling
    Mellemtrin
    Udskoling
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Tysk
Naturfag
Teknologiforståelse
Kulturfag
    Historie
    Samfundsfag
    Kristendomskundskab
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Musik
    Håndværk og design
Konferencer
Innovation og entreprenørskab
PLC og vejledere


 

Coronaopdatering d. 14.08.20

CFU er åbnet op igen for kurser og adgang til Informationssamlingen.

Du kan se her, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal besøge UC SYD: https://www.ucsyd.dk/corona/generelle-retningslinjer

Har du spørgsmål til kurser, kan du kontakte kursussekretær Pernille Viuff på 72663330 eller mail psvi@ucsyd.dk

 

Skoleåret 2020/2021

Der er allerede nu masser af spændende kurser til det nye skoleår.

Der bliver ikke længere udsendt et samlet fysisk katalog for alle fag. I stedet kommer der løbende nye kurser online og vi sender små kursusfoldere ud på skolerne indenfor de enkelte fag i løbet af året.

 

Tilmeldingen er bindende når vi har modtaget den.
Det er derfor nødvendigt, at du har din betalers accept, inden du tilmelder dig.
Bliver du forhindret, skal vi bede dig melde afbud. Vi refunderer ikke kursusudgiften ved afbud/fravær, men du/skolen har mulighed for at give pladsen til en anden.
Giv venligst kursussekretariatet besked om eventuelle ændringer.

Skulle det blive nødvendigt at aflyse et kursus pga. for få tilmeldinger, vil du som udgangspunkt få besked ca. 4 uger før kursets start. Der kan dog være kurser, som har en kortere tilmeldingsfrist, så tjek hvert enkelt kursus